Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Akom­pa­ni psy­cho­the­ra­pie en coa­ching is inge­schre­ven in het Han­dels­re­gis­ter bij de Kamer van Koop­han­del te Apel­doorn, onder KvK-num­mer 62748696.
BTW-num­mer: NL001400569B05.

Betalingsvoorwaarden

Wij han­te­ren de beta­lings­voor­waar­den van Medi­Cas. Deze kunt u hier downloaden.

Betekenis bedrijfsnaam

Akom­pa­ni is Espe­ran­to voor bege­lei­den, vergezellen.

Bankgegevens

IBAN: NL69 SNSB 0908 4181 75
BIC: SNSBNL2A

AGB-codes

Prak­tijk AGB-code: 94061950.
Per­soon­lij­ke AGB-code: 94014567.