Afspraak afzeggen

Afspraak afzeggen

Een afspraak voor psy­cho­the­ra­pie kunt u tot 24 uur te voren kos­te­loos afzeg­gen. Afmel­den kan per mail of door in te spre­ken op het ant­woord­ap­pa­raat (ook bui­ten kan­toor­uren). Voor afspra­ken waar­op u niet ver­schijnt of die u te laat heeft afge­zegd, breng ik 50 euro in reke­ning. Dit moet u zelf beta­len omdat de zorg­ver­ze­ke­raar geen ‘no show’ vergoedt.